For at købe vores sværd, økser og knive med blade/klinger på 12 cm. eller over kræver det, at du anskaffer dig en blankvåbentilladelse hos Politiet. Tilladelsen er gratis og gælder i ti år.

Ansøgning
Hvis du ikke har en tilladelse, skal du søge om den digitalt på politiets hjemmeside du finder et link til Politiets hjemmeside her: https://goo.gl/RynJf7   

VÅBENSAMLERTILLADELSE.

Du kan ansøge om blankvåbentilladelse digitalt på politiets hjemmeside her: https://goo.gl/RynJf7

 Når man ansøger om en blankvåbentilladelse har man pligt til at sætte sig ind i lovgivningen på området, hvor der her er tale om våbenloven. Se nedenstående links for information omkring våbenloven (hold øje med ting, der har med blankvåben, knive o.l. at gøre):

Våbenloven - Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv.

Cirkulære om våben og ammunition mv.

Knive - Våbenloven

Nedenfor er et kort udsnit af nogle af hovedpunkterne. Det er dermed ikke hele våbenloven, som er listet nedenfor, hvorfor det stadig kræves, at man sætter sig grundigt ind i lovgivningen, før man køber et blankvåben.

Opbevaring
Blankvåbensamlingen skal være utilgængelig. Det vil sige, at man kan opbevare samlingen i sin stue eller på sit værelse, såfremt der ikke er offentlig adgang og at hjemmet er aflåst, når man forlader det. 

Transport
Våbnet skal være indpakket eller i det mindste ikke synligt under transport. Transporten skal yderligere ske uden unødigt ophold. 

Forbudte blankvåben
Nogle blankvåben er forbudte i Danmark og er derfor ulovlige at eje, hvadenten de er købt her i landet eller ej. Dette gælder springknive, butterflyknive, skjultevåben (kårdestokke mm.) og foldeknive med enhåndsbetjening. Der kan dog gives dispensation til sidstnævnte, hvis man har et særligt behov, f.eks. hvis man mangler en arm.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Vi har med tiden modtaget forskellige spørgsmål i forbindelse med ansøgningen om tilladelsen samt forsendelse af blankvåben, som fremgår nedenfor.

 Spørgsmål: Hvad kræver det at få en blankvåbentilladelse?

Svar: Det kræver, at du er fyldt 18 år og har en ren straffeattest.

 Spørgsmål: Kan jeg købe et blankvåben til at give i gave uden selv at have en blankvåbentilladelse, såfremt modtageren har en tilladelse?

Svar: Nej, vi kan udelukkende sælge og sende våbnet til den person, som ejer blankvåbentilladelsen. 
Du kan dog benytte dig af vores gavekort, som du finder i menuen til venstre. Her er det både muligt at give et beløb (f.eks. 200 kr.) i gavekort og at give et produkt i form af et gavekort (f.eks. Richard Løvehjerte-sværdet). Læs mere under menupunktet "Gavekort" i menuen til venstre.

Spørgsmål: Jeg har allerede jagttegn og tilladelse til opbevaring af rifler. Skal jeg have en separat blankvåbentilladelse for at købe sværd og/eller dolke hos Jer?

Svar: Ja, det skal du. Alle vores sværd og dolke kræver en blankvåbentilladelse og før vi sender produktet, skal vi have set en decideret blankvåbentilladelse. 

Har du yderligere spørgsmål skal du være velkommen til at sende dem til os på info@brixensteel.dk.